کسانی که یک «ریش تراشیدن» بدهکارند!

کسانی که یک «ریش تراشیدن» بدهکارند!
تهدید به «ریش تراشیدن» معمولا توسط افرادی به کار می رود که از صحت ادعا و پیش بینی خود اطمینان دارند و تعداد کسانی که اینگونه ریش خود را گرو گذاشته‌اند، کم نیست؛ اما تعداد افرادی که به این وعده خود عمل کرده‌اند اندک است.   حاج رضا علاالدین: «اگر پاساژ علاالدین تخریب شود، ریشم …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.