کارت خرید ۵ میلیونی برای یارانه بگیران + جزئیات و نحوه دریافت

کارت خرید ۵ میلیونی برای یارانه بگیران + جزئیات و نحوه دریافت

پرداخت کارت خرید ۵ میلیون تومانی به یارانه بگیران کارت خرید ۵ میلیونی : دریافت کنندگان یارانه می توانند با گرو گذاشتن حساب سرپرست خانوار، یک کارت اعتباری خرید کالا به ارزش ۵ میلیون تومان دریافت کنند.بانک مرکزی این مبلغ را در مدت ۵ سال با سود ۱۸ درصد از حساب یارانه متقاضیان برداشت می […]

نوشته کارت خرید ۵ میلیونی برای یارانه بگیران + جزئیات و نحوه دریافت اولین بار در شهر مطلب پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.