چگونه در تلگرام فایل های صوتی و صدا را به متن تبدیل کنیم؟

چگونه در تلگرام فایل های صوتی و صدا را به متن تبدیل کنیم؟
برای تبدیل فایل های صوتی به نوشتار نرم افزارهای مختلفی وجود دارد، این نرم افزارها کاربردهای فراوانی دارند به خصوص زمانی که فرصت تایپ کردن آنچه در ذهن دارید نیست و یا اینکه باید در لحظخ آنچه می گوید به یک متن تبدیل شود تا برای ارائه به صورت مکتوب آماده باشد. این نرم افزارها …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.