چرا خداوند ۳۰ روز را برای روزه گرفتن قرار داد / پاسخ پیامبر (ص)

چرا خداوند ۳۰ روز را برای روزه گرفتن قرار داد / پاسخ پیامبر (ص)
چند نفر یهودى محضر رسول خدا(ص) رسیدند و از حضرت پرسیدند براى چه خداوند ۳۰ روز، روزه بر امتت واجب کرد و بر امت‎های گذشته بیشتر از ۳۰ روز واجب و لازم قرار داده بود؟ به گزارش تسنیم، چند نفر یهودى محضر رسول خدا(ص) مشرف شدند و داناترین آنها مسائلى چند از حضرتش پرسید در …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.