میزان حقوق و دستمزد در سامانه کارورزی وزارت کار دولت روحانی چقدر است +آدرس سایت

میزان حقوق و دستمزد در سامانه کارورزی وزارت کار دولت روحانی چقدر است +آدرس سایت
یکی از اصلی ترین سوالات در مورد طرح کارورزی دولت برای فارغ التحصیلان بیکار این است که آیا این افراد در طول دوران کارورزی خود حقوق دریافت خواهند کرد یا خیر. طول دوران کارورزی حداکثر ۱۱ ماه است که در طول این دوران کارورزان حقوقی را تحت عنوان «کمک هزینه کارورزی» دریافت خواهند کرد. میزان …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.