مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند قربانی خورادن اسید شد + جزئیات

مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند قربانی خورادن اسید شد + جزئیات

مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند اسید خوراندند مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند : افراد ناشناس به مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند اسید خوراندند. نصیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: پس از گذشت چند ساعت پیکر نیمه جان مسئول حراست شبکه بهداشت در انتهای خیابان آیت الله بختیاری زابل پیدا شد.نصیری تصریح کرد: پیکر نیمه […]

نوشته مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند قربانی خورادن اسید شد + جزئیات اولین بار در شهر مطلب پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.