مرگ بهروز شهرکی ،کارمند دانشگاه با خورانده شدن اسید در هاله ابهام

مرگ بهروز شهرکی ،کارمند دانشگاه با خورانده شدن اسید در هاله ابهام
پزشکی قانونی به زودی علت مرگ کارمند حراست دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل را اعلام خواهد کرد. فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: هنوز هیچ یک از ابعاد قتل یا مرگ بهروز شهرکی کارمند حراست دانشگاه علوم پزشکی زابل معلوم نیست و نمیتوان هیچ گونه اظهار نظری در این باره کرد. ‌سرهنگ نجابت  بابیان این مطلب …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.