مجلس باز هم علی لاریجانی را انتخاب کرد /کاریکاتور

مجلس باز هم علی لاریجانی را انتخاب کرد /کاریکاتور
علی لاریجانی رئیس مجلس باقی ماند طرح: محمدعلی رجبی

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.