مامور پلیسی که بخاطر قتل سارقی محاکمه شد!!

مامور پلیسی که بخاطر قتل سارقی محاکمه شد!!

محاکمه شدن مامور پلیس مطلب امروز جوانی ها: مامور پلیسی که بخاطر قتل سارقی محاکمه شد!! ۲۳ مرداد ۹۴ یکی از ماموران پلیس پایتخت، سارقی را هنگام باز کردن در یک ماشین دید. او دستور ایست داد، اما سارق بسرعت سوار ماشین خود شد و به کوچه‌ای فرعی پیچید. کوچه بن‌بست بود و مامور با […]

نوشته مامور پلیسی که بخاطر قتل سارقی محاکمه شد!! اولین بار در سایت سرگرمی و سبک زندگی جوانی ها پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.