سریعترین راه مسدود کردن عابر بانک و کارت بانکی

سریعترین راه مسدود کردن عابر بانک و کارت بانکی
بعد از سرقت یا گم شدن کارت بانکی چه کار کنیم؟ ترفند زیر سریعترین راه مسدود کردن کارت بانکی پس از گم شدن و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی است. اگر شما هم جز آن افرادی هستید که کارت بانکی خود را گم کرده‌اند؛ کافی است مراحل زیر را برای مسدود کردن کارت خود …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.