زندگی زیباست (۷۹)

زندگی زیباست (۷۹)
 زندگی زیباست (۷۹) مجموعه: خواندنیهای دیدنی   زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است.. تا می تازی با تو می تازند. زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند.. هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند. و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که می تاختی تورا لگد […]

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.