زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس

زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس

ژست زنان عصر قاجار مقابل دوربین عکاس روس زنان قاجار : آنتوان سوروگین عکس هایی از زنان حرمسرا و دیگر زنان عصر قاجار در عکاسخانه خود گرفته که کمتر دیده شده است. راحتی زنان عصر قاجار مقابل دوربین نشان می دهد که عکاس به خوبی با سوژه های خود ارتباط برقرار کرده است.ناصرالدین شاه در […]

نوشته زنان قاجار در مقابل دوربین عکاس ژست های جالبی داشتند + عکس اولین بار در شهر مطلب پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.