خداحافظی مهران مدیری از دورهمی و آغاز ساخت سریال جدید برای تلویزیون

خداحافظی مهران مدیری از دورهمی و آغاز ساخت سریال جدید برای تلویزیون

خداحافظی مهران مدیری از دورهمی و آغاز ساخت سریال جدید برای تلویزیون آخرین قسمت سری سوم و سری آخر دورهمی مهران مدیری روز گذشته پنجشنبه ۱۱ خرداد ۹۶ ضبط شد و به این ترتیب برنامه دورهمی مهران مدیری برای همیشه بعد از سه سری به پایان می رسد. قسمت های ضبظ شده نیز تا اوایل …

نوشته خداحافظی مهران مدیری از دورهمی و آغاز ساخت سریال جدید برای تلویزیون اولین بار در وهاران پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.