خانه زیرزمینی عجیب در آفریقا برای فرار از گرما + تصاویر خانه های زیر زمینی

خانه زیرزمینی عجیب در آفریقا برای فرار از گرما + تصاویر خانه های زیر زمینی

خانه های زیرزمینی در تونس خانه زیرزمینی عجیب : بسیاری از جوامع در سراسر جهان، به ویژه آن هایی که در مناطق گرم زندگی می کنند اغلب در غارها زندگی می کنند تا از گرمای کشنده ی هوا در امان بمانند. روستایی کوچک در جنوب تونس به نام «بربرهای ماتماتا» (The Berbers of Matmata) نیز […]

نوشته خانه زیرزمینی عجیب در آفریقا برای فرار از گرما + تصاویر خانه های زیر زمینی اولین بار در شهر مطلب پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.