جزییات وام ۵ میلیونی فوری با یارانه نقدی بعنوان ضامن (سود و اقساط)

جزییات وام ۵ میلیونی فوری با یارانه نقدی بعنوان ضامن (سود و اقساط)
یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را بعنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است. حمیدرضا غنی آبادی با تشریح جزئیات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات آسان به مردم گفت: بانک مرکزی …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.