تعطیلی مدارس ۱۳ خرداد ۹۶ ؟

تعطیلی مدارس ۱۳ خرداد ۹۶ ؟

تعطیلی مدارس ۱۳ خرداد ۹۶ ؟ با توجه به اینکه روزهای یکشنبه و دوشنبه یعنی ۱۴ و ۱۵ خرداد ۹۶ به مناسبت رحلت امام خمینی و قیام ۱۵ خرداد تعطیل هستند، روز شنبه در بین روزهای تعطیل قرار گرفته است و به همین دلیل گمانه زنی هایی در مورد تعطیلی مدارس شنبه ۱۳ خرداد ۹۶ …

نوشته تعطیلی مدارس ۱۳ خرداد ۹۶ ؟ اولین بار در وهاران پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.