تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس رحلت امام خمینی یارب قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد / جـاویـد رهــبـر ره و خــط قـیام باد هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت / بـرجـان آن شکسته دلان صد سلام باد رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد اس ام اس رحلت امام خمینی اماما حرمت ایران تو بودی / تمام روح این […]

نوشته تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) اولین بار در شهر مطلب پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.