اکبر و سیامک زن امریکایی را به حاشیه تهران کشاندن و …

اکبر و سیامک زن امریکایی را به حاشیه تهران کشاندن و …
رسیدگی به این ماجرا به دنبال پیدا شدن جنازه یک زن ۵۰ساله در حاشیه جاده صباشهر رباط کریم در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می داد این زن در جای دیگری خفه و سپس جنازه اش در حاشیه خیابان رها شده است. جنازه زن ناشناس برای افشای هویتش به دستور قضایی به پزشکی …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.