احترام نظامی کبوتر به پوتین سوژه جنجالی جدید رسانه ها شد + فیلم

احترام نظامی کبوتر به پوتین سوژه جنجالی جدید رسانه ها شد + فیلم

احترام نظامی کبوتر به پوتین در پی یکی از دیدارهای پوتین و در طی یک مراسم خاص هنگام عبور او از این مسر یک کبوتر در راه بود که پوتین بعد از اشاره کردن به این کبوتر در عسل العمل تعجب برانگیز این کبوتر به پوتین احتارم نظامی عجیبی می گذارد که در رسانه های […]

نوشته احترام نظامی کبوتر به پوتین سوژه جنجالی جدید رسانه ها شد + فیلم اولین بار در شهر مطلب پدیدار شد.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.