آنچه از قیام خونین ۱۵ خرداد نمی دانید

آنچه از قیام خونین ۱۵ خرداد نمی دانید
پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاریخ معاصر؛ یادگاری است از پیوند معنوی توده های عظیم مردم کشور ما؛ واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملّت ایران ؛ نمایشی است از به پا خاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بُن بر کنند؛ تجسّمی است از تاریخ اسلام و درجه ای است …

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.