آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی
 آرامگاه فردوسی مجموعه: مکانهای تاریخی ایران ابوالقاسم فردوسی، شاعر ایرانی در سال ۳۲۹ ه.ق در توس خراسان متولد شد و در سال ۴۱۶  در گذشت    آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در میان باغی مصفا به فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شهر مشهد واقع شده است. این بنای یادمان توسط هوشنگ سیحون بر پایهٔ طرح […]

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.